Μαμαλης Σπυριδων

Θέση : Επίκουρος Καθηγητης

Tηλέφωνο: (+30) 2510 462195

E-mail: mamalis@econ.auth.gr / mamalis@teikav.edu.gr

Αναλυτική παρουσίαση του βιογραφικού μπορείτε να δείτε πατώντας στο όνομα.

1998- 2003: Ph.D. Μάρκετινγκ υπηρεσιών Εστίασης

Τίτλος "Consumer Attitudes towards Fast Food Restaurants in Greece: An Investigation of Store Image, Consumer Satisfaction and Loyalty", University of Newcastle Upon Tyne.

1996-1997: MSc, Διεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τροφίμων.

University of Newcastle Upon Tyne.

1990-1995 : Πτυχίο κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του τμήματος Γεωπονίας Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Ολόκληρο το βιογραφικό