Κυζας Γεωργιος

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης

Email : georgekyzas@gmail.com

Αναλυτική παρουσίαση του βιογραφικού μπορείτε να δείτε πατώντας στο όνομα.

Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας (Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.)

Εξειδίκευση: Χημική Τεχνολογία

Διδακτορική Διατριβή: «Απομάκρυνση χρωστικών από υδατικά συστήματα με την τεχνική της ρόφησης»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Χημείας (Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.)

Εξειδίκευση: Χημική Τεχνολογία

Διπλωματική Εργασία: «Πολυπαραμετρική μελέτη απομάκρυνσης περιβαλλοντικών ρύπων σε ροφητικές κλίνες»

Πτυχίο Χημείας (Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.)

Κατεύθυνση: Χημική Τεχνολογία – Βιομηχανική Χημεία

Διπλωματική Εργασία: «Μελέτη της ανακύκλωσης κλασμάτων επίπλευσης χρωστικών για τη βαφή υφασμάτων»

Ολόκληρο το βιογραφικό