Γραφειο διεθνων σχεσεων

Τo ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προωθεί την συνεργασία με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης  ως μέσο για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Κύριο στοιχείο αυτής της συνεργασίας αποτελεί η κινητικότητα των φοιτητών μέσω των προγραμμάτων ERASMUS LLP. 

ERASMUS LLP

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής άσκησης με ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Οργανισμό Υποδοχής που μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση».

Το μέρος αυτό των σπουδών μπορεί να αφορά:

- Μαθήματα

- Πτυχιακή εργασία

- Πρακτική άσκηση

- Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Εrasmus - τoποθετήσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ ή άλλους οργανισμούς, από 3 έως 12 μήνες επιπλέον της κινητικότητας για σπουδές.

Συμμετέχω

ΓΙΑΤΙ η συμμετοχή  αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία

ΓΙΑΤΙ θα αποκτήσεις σημαντικά οφέλη όπως:

- Προσαρμογή φοιτητών στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού χώρου

- Διδασκαλία από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, διαφορετική μεθοδολογία και γνωριμία με νέα θεματικά αντικείμενα,

- Δημιουργία χρήσιμων διαπροσωπικών σχέσεων (φιλικών και επαγγελματικών)

- Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων

- Γνωριμία με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

- Διερεύνηση πιθανών ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

- Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς την αγορά εργασίας μεταξύ των  Ευρωπαϊκών χωρών

- Σύνδεση με τις επιχειρήσεις, νέες ιδέες για τις επιχειρήσεις

- Δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πώς θα συμμετέχω και εγώ?

ΕΦΟΣΟΝ ολοκληρωθούν τα κριτήρια επιλογής και έχεις ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και γνωρίζεις καλά μια ξένη γλώσσα άλλου κράτους-μέλους,

ΤΟΤΕ έρχεσαι σε επαφή με τους υπεύθυνους Erasmus LLP ανά τμήμα, συμπληρώνεις  αίτηση στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνει κάθε Ίδρυμα χωριστά.

Πόσο διαρκούν;

Η διάρκεια συμμετοχής μπορεί να είναι από 3 μήνες το ελάχιστο μέχρι 12 μήνες το μέγιστο. Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά.

Μπορώ να μετακινηθώ συνδυάζοντας σπουδές και πρακτική άσκηση?

Βεβαίως.

Και τα έξοδα;

Η κοινότητα παρέχει υποτροφία για τη μερική κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η διαφορά του κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό, ωστόσο το ποσό της υποτροφίας για πρακτική είναι μεγαλύτερο από το ποσό της υποτροφίας για σπουδές.

Ποια στήριξη μου παρέχει το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνεργασία με τα αντίστοιχα γραφεία των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων:

- Αναλαμβάνει να σε προετοιμάσει αναφορικά με τη χώρα προορισμού

- Αναλαμβάνει να σε βοηθήσει να βρεις στέγη και επικοινωνεί μαζί σου κατά τη διάρκεια της διαμονής σου στην ξένη χώρα.

Αναγνωρίζεται η περίοδος Erasmus?

Βεβαίως. Βάσει της σύμβασης την οποία έχεις υπογράψει. Η περίοδος θα πρέπει να αναγράφεται στο παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) που χορηγεί το Ίδρυμα μας.

Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ? 

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και σε Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία, Κροατία και Τουρκία.